Tag Archives: học công nghệ thông tin

Phương pháp tính – Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi Casio đối với phương pháp lặp đơn

Trong video lần này, mình giới thiệu cho các bạn cách sử dụng máy tính bỏ túi trong việc thực hiện tính toán với phương pháp lặp đơn để giải gần đúng hệ phương trình! Xem toàn bộ khoá học: #phuongphaptinh #casio #timoday ———————————————————————— Mọi ý kiến đóng góp, góp …

Read More »

Phương pháp tính – Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi Casio đối với phương pháp chia đôi

Trong video lần này, mình giới thiệu cho các bạn cách sử dụng máy tính bỏ túi trong việc thực hiện tính toán với phương pháp chia đôi! Xem toàn bộ khoá học: #phuongphaptinh #casio #timoday ———————————————————————— Mọi ý kiến đóng góp, góp ý hoặc các câu hỏi và thắc …

Read More »

Phương pháp tính – Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi Casio đối với phương pháp lặp

Trong video lần này, mình giới thiệu cho các bạn cách sử dụng máy tính bỏ túi trong việc thực hiện tính toán với phương pháp lặp để đi tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0. Xem toàn bộ khoá học: #phuongphaptinh #casio #timoday ———————————————————————— Mọi ý …

Read More »

Phương pháp tính – Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi Casio đối với phương pháp dây cung

Trong video lần này, mình giới thiệu cho các bạn cách sử dụng máy tính bỏ túi trong việc thực hiện tính toán với phương pháp dây cung để đi tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0. ———————————————————————— Xem thêm: Mọi ý kiến đóng góp, góp ý …

Read More »