Tag Archives: phục hồi clip

PHỤC HỒI SÂM BỐ CHÍNH Ở QUẢNG BÌNH

1654769817 hqdefault

Sâm Bố Chính – một loại dược liệu quý của nước ta, đã từng được dùng làm sản vật tiến Vua thời phong kiến. Sau hàng trăm năm, loại sâm này đã chính thức được khôi phục thành công, và trở thành một hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng …

Read More »