Tag Archives: tao tai khoan

Cách quản lý con sử dụng máy tính, laptop

Hướng dẫn bạn quản lý máy tính hoặc laptop của con bạn khi học online, kiểm soát việc sử dụng, giám sát việc lên mạng… cũng như nhiều mức độ quản lý khác. Kịch bản, lời bình và hình ảnh được thực hiện bởi kênh Saola Channel. Diễn đọc lời …

Read More »

Tạo tài khoản Google, Gmail trên máy tính

Hướng dẫn cách tạo tài khoản google và đăng nhập vào gmail, CH play, youtube. Mọi người ai cũng phải cần một cái và được dùng trong rất nhiều việc và phổ biến khắp thế giới ———————————————————– ✵ Danh sách video sử dung Excel : ✵ Danh sách video hướng …

Read More »