Tại sao phải học thiết kế RẬP thời trang trên máy tính#CLO3D #OPTITEX #GERBER

Inbox: m.me/cuongpds
======================
PDS Academy – Pattern making for Fashion design
1409-CT7E-THE SPARK DƯƠNG NỘI-HÀ DÔNG-HÀ NỘI

Hotline: 0976 68 72 68 – 0866588056 – Đinh Duy Cường