Thực hành thị giác máy tính – Nhân dạng khuôn mặt – Nhóm 19 – KT2- Kết thúc học phần 202IS42A01Trên đây là kết quả bài thực hành của nhóm 19. Trong quá trình thực hiện nếu có sai sót, rất mong được thầy cô góp ý và bỏ qua.