TVTS 2021 "UIT KẾT NỐI":HIỂU MÌNH-HIỂU NGHỂ:Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu – An toàn thông tinKhám phá thế giới nghề nghiệp của ngành An toàn thông tin, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu
✍️ Tại sao cần phải An toàn thông tin, An toàn thông tin áp dụng ở đâu❓
✍️ Thế mạnh của SV #UIT ❓
✍️ Nghiên cứu Khoa học – nhiệm vụ trọng tâm của Khoa trong thời gian sắp đến‼️
✍️ Vai trò của các phòng thí nghiệm, nghiên cứu trong việc học tập, nghiên cứu của sinh viên
✍️ Giao lưu với Đại sứ sinh viên #UIT về những hoạt động, trải nghiệm trong đời sống sinh viên tại UIT 💁‍♂️
Tất cả sẽ có trong số phát sóng này. Đón xem và tương tác với khách mời nhé!!