Zoom – Tập 3: Hướng dẫn tải ứng dụng Zoom về máy tínhHướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom để thực hiện họp, giảng dạy trực tuyến…….
Tập 3: Hướng dẫn tải ứng dụng Zoom về máy tính